Aluminium

Mønsterkort med aluminium brukes primært til LED-produkter, forsterkere, strømforsyninger og andre steder, hvor det er bruk for ekstra kjøling.

1-lags aluminium

Det mest alminnelige aluminiums-kort er enkeltsidig. Det ferdige laminatet kjøpes med kobber, en tynn isolator (FR4) og aluminium. Kortet produseres omtrent som et alminnelig 1-lags-kort.

2-lags aluminium

2 lags aluprint kan lages enten med aluminium carrier eller aluminium core.

Aluminum core er den dyreste varianten ettersom hullene må drilles i to forskjellige operasjoner. Etter første boring fylles det med epoxy, som så bores igjen med den endelige borediameter for deretter å pletteres på normal måte.

Ved aluminium carrier produseres et 2-lags kort, deretter presses det en aluminiumsplate på den ene siden. Du kan få flere enn 2 lag før aluminium carrier presses på.

Sidebar