Om Elprint

Elprint Norge AS er en  høykvalitets leverandør av mønsterkort for det Skandinaviske og Nordeuropeiske marked.

Elprint ble grunnlagt i 1973 på Hop i Bergen av CEO Helge K. Nilsen. Egenproduksjonen ble lagt ned høsten 2008 samtidig som etableringen av Trade fant sted.

35 års produksjonshistorie har generert betydelig kunnskap om materialer, prosesser, kvalitetskrav, myndighetkrav og logistikk. Denne kompetanse benyttes aktivt overfor kunder, myndigheter og produsenter. Elprint på Hop som ledes av Helge K. Nilsen, arbeider tett sammen med sine søstrebedrifter i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Tilsammen er det ca 15 velkvalifiserte personer med felles oppgave og felles mål.