Etikk og opptreden i bedriften

Vi i Elprint deler et felles ønske om å ha en god business-etikk. Integritet og etikk er en viktig del av hvordan vi driver vår bedrift.

Vi handler ut ifra integritet som er kirtisk for å opprettholde tillit og troverdighet hos våre kunder, partnere, ansatte, eiere og staten. Vi ønsker på skape et åpent miljø for vår bedrifts opptreden.

Våre retningslinjer for bedriftens opptreden og etikk er et løfte om å opptre med åpen kommunikasjon i det markedet og miljøet vi er i. Vi forventer at bedriften og alle dens ansatte vil handle etter disse retningslinjene. Enhver som er ansatt i Elprint vil bli holdt ansvarlig for å møte denne standarden.

Våre bedriftsretningslinjer inneholder regler som omhandler det individuelle ansvar, så vel som vårt felles ansvar ovenfor ansatte, kunder, leverandører, aksjeholdere og andre interesseenheter. Retningslinjene inneholder bland annet:

  • Samsvar med regler, lover og reguleringer
  • Beskytte Elprints konfidensielle informasjon, og den informasjon vi har om våre kunder og brukere
  • Beskyttelse og rett håndtering av bedriftens eiendeler
  • Behandle Elprints ansatte med respekt
  • ordne opp i interessekonflikter
  • Fremme full, rettferdig, nøyaktig og forståelig økonomirapportering
  • Ta vare på miljøet
  • Oppmuntre til å rapportere ulovlig og uetisk oppførsel

Helge Nilsen CEO Elprint AS