Flex og Flex-Rigid

Vi er leveringsdyktige av både Flex og Flex-Rigid mønsterkort.

Begge typer kan lages fra ett til mange lag med flere forskjellige stiffners, hvis det er ønskelig. Stiffners brukes ofte til å avstive bestemte områder på et Flex-kort – typisk under en chip eller ved en innstikks-konnektor.

Flex og Flex-Rigid kort er dyrere i forhold til eksempelvis et FR4-kort med konnektorer. Men den økede sikkerhet og lavere totale produksjonskostnader gjør at Flex og Rigid-Flex er noe som flere og flere benytter seg av.

Flex og Flex-Rigid finnes i de fleste avskygninger. Kontakt oss gjerne og få sparring angående dine ønsker og behov før du påbegynner ditt design.

De vanligste former for Flex og Flex-Rigid:

Teknisk

I forhold til Gerber-data, så er et 2-lags Flex-kort helt likt et vanlig FR4 print. Dog skal eventuelle områder for stiffner, Flex eller Rigid defineres.

Flex-kort bygges ofte opp av et polyimid-materiale med en tykkelse på 50 μm. I stedet for loddemaske bruker man coverlay lodde-beskyttelse. Coverlay er også et polyimid-materiale, hvor åpningene skjæres ut med laser og plasseres på toppen av det etsede Flex-kortet og festes i en presse-prosess. Stiffnere lages i enten FR4 eller polyimid-materiale – begge dele presses på printet i ennå en presse-prosess.

Designregler

For Flex-kort gjelder noen spesielle designregler:

På et dobbeltsidig Flex-kort bør baner ligge forskjøvet i området som bøyes for å lette bøyingen og unngå at banene knekker.

Baner bør fordeles jevnt, da det gir lik belastning på alle baner ved bøying.

Baner bør alltid ligge vinkelrett på bøyeretningen.

Alle vinkler på Flex-kort er potensielle svake punkter. Derfor bør alle baner gå i buer, og det bør brukes teardrops ved pads. Coverlay presses på Flex-printet og allignes manuelt før presse-syklusen. Derfor skal åpningene i coverlay være litt større enn ved normal loddemaske: 0,25 mm.

Sidebar