Guides til Macaos Enterprise

Parallelt med bedriftens mønsterkortutvikling har vi siden 1998 arbeidet systematisk med å videreutvikle vårt eget softwareprogram, Macaos Enterprise. Du får denne gratis software som effektiviserer arbeidsgangen fra bestilling av dine mønsterkort til de er produserte og levert.

Prosedyren er mer entydig og gjennomføres ikke før alle data er til stede og mønsterkortets spesifikasjoner er korrekte. Ytterligere fordeler er at du kan benytte Macaos i alle døgnets 24 timer og derfor alltid har en mulighet for å se priser, bestille online, tracke dine leveranser samt å få et overblikk over dine tidligere bestillinger av kort og stensiler.

Med denne softwarepakke skiller Elprint seg ut fra andre mønsterkort-leverandører, da vi gir kundene våre den fordel at de selv kan være medprodusenter i utviklings- og bestillingsprosessen.

Nedenfor kan du se guides til en del av Macaos funksjoner.

Import

Panel

Multi Panel

Stencil

Order Placement

User Administration

Sidebar