Hvorfor Elprint?

Kompetanse

Vi har utdannet personale med høy faglig dyktighet og mange års erfaring innenfor mønsterkort og produksjon. Alle data blir grundig gjennomgått før produksjonen starter.

Ansvarlighet

Vi tar ansvaret for at det vi leverer lever opp til dine krav. Vi håndterer informasjon om våre kunder og data samt produsenter med fortrolighet. Vi yter profesjonell og respektfull håndtering av eventuelle uoverensstemmelser. Vi legger vekt på troverdig, åpen og ærlig kommunikasjon.

Produkt- og leveringssikkerhet

Vi garanterer for produktets kvalitet. Ved eventuelle tvister ivaretar vi dine interesser overfor produsenten.

Alle forsendelser kan spores i Macaos Enterprise og vi informerer om eventuelle forsinkelser så raskt som mulig.

Teknisk sparring

Har du produksjonstekniske spørsmål yter vi teknisk sparring – gjerne allerede i ditt prosjekts oppstartsfase.

Kvalitet

Vårt kontor i Kina med 4 ansatte følger opp alle ordre. Ut over de enkelte produsenters utgangskontroll av kortene, foretar vårt kontor en ytterligere stikkprøvekontroll hvor det bl.a. blir målt kobbertykkelse i hull – altså kvaliteten på pletteringen.

Godkjente produsenter

Alle våre produsenter er godkjente ift. ISO, UL, RoHS og REACH.

Vi og vårt kinesiske kontor foretar jevnlige audits hvor vi kontrollerer de tekniske krav, men vi legger også vekt på:

  • God kommunikasjon med fabrikken og ledelsen, samt at ledelsen er til stede på fabrikken og tar ansvar.
  • Fabrikken er ren og presentabel.
  • Arbeidsforhold og -miljø er i orden.
  • Fabrikken håndterer miljøfarlig avfall på en forsvarlig måte.
Sidebar