Kapabiliteter

Elprint leverer mønsterkort i tråd med spesifikasjonene og kapabilitetene listet under. Elprints logistikk er spesialisert for rask produksjon og levering.

Spesifikasjoner

Design regler

PARAMETER CHEAPEST MINIMUM*
  mm mil mm mil
Trace width 0.125 5 0.10 4
Clearance 0.125 5 0.10 4
Annular ring 0.2 8 0.10 4
Solder mask ring 0.1 4 0.075 3
Via pad diameter 0.7 30 0.25 10
Hole diameter 0.3 12 0.10 4

* Contact us for technical assistance if your design exceeds these limitations