Miljø

Elprint oppfyller de krav som er satt i følgende systemer:

REACH: (Registration, Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemical substances) Direktiv EC 1907/2006
Overvåker og vurderer bruk av kjemiske stoffer.

RoHS: (Regulation of certain Hazardous Substances) EC 2002/95.
Forbyr bruk over et gitt nivå av: bly, cadmium, krom, kvikksølv og frammehemmere PBB og PBDE.

WEEE: EC 2002/96. Setter krav til innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.

SFT/Klima og Forurensnings direktoratet. Overvåker/kontrollerer mot REACH, RoHS og WEEE. Kan også sette egne nasjonale krav.

ISO 9001: Etablert kvalitetsstyrings system. Sertifisert av TI-Sertifisering.
ISO 14001: Etablert miljøstyrings system. Sertifisert av TI-Sertifisering.
HMS :Internkontroll utføres etter eget etablert system.

IPC: Spesifikasjoner for laminater, utførelse og kvalitet.
UL94: Klassifisering av brennbarhet av plastmaterialer. Samsvarer med IEC 60707 og IEC 60695