Jordplan/ powerplan

Kobberbalanse
Den samlede kobbertettheten bør være relativt gjevnt fordelt på hele mønsterkortet. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå overetsing, noe som oppstår om det er høy tetthet noen steder på kortet og lav tetthet andre steder.
Hvis et område på kortet har høy tetthet av tynne linjer er det viktig at større spor blir brukt der det ikke er like høy tetthet for å forhindre overetsing.

Jordplan
Bruk et solid jordplan. Ved bruk av striper reduseres funksjonaliteten til jordplanet og det kan skape problemer med kobberbalansen. Hvis ditt CAD software fyller jordplanet med en linjer, velg en stor linjebredde som fyll segment. Store regioner fyllt med mange linjer vil sinke produksjonen.