Drill hull

Pletterte hull
Hull kan bores med diametre 0.25 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm etc. opp til 6.2 mm. Hull større enn 6.2 mm freses. Minimum størrelse for hull avhenger av mønsterkortets tykkelse.

Upletterte hull
Om mulig ungå å bruke upletterte hull. Upletterte hull krever flere steg i produksjonsprosessen, og øker dermed produksjonstiden.

Kobber funksjoner må ha minst 10% av hulldiameterens størrelse avstand til kanten på et uplattert hull. Hvis ditt CAD software er begrenser til hull med loddeputer, velg en loddepute diameter som er mindre enn hulldiameteren.

Thickness Min. hole
<= 1.6 mm 0.25 mm
> 1.6 mm, <= 2.4 mm 0.4 mm
> 2.4 mm 0.5mm

Blinde og begravde hull
Elprint kan produsere blinde via hull i tilfeller der hull går mellom ytterlaget og det første innerlaget ved bruk av spesielle stackups ( feks. 4063 og 6036)
Ta kontakt med ditt lokale salgskontor for mer informasjon.