Padstacks

Anbefalt størreslse for hull
Elprint anbefaler at ferdige hull er minst 0.3 mm (12 mil) større enn komponentbenet som skal monteres i hullet. Dette gir nok rom for isetting av komponent og opptrekk av loddetinn.

Anbefalt størrelse for loddeputer
Diameteren for loddeputer må minst være 0.3 mm (12 mil) og fortrinnsvis 0.5 mm (20 mil) større enn hulldiametern (annularring).

Anbefalinger for loddestopp
Loddestoppdiameteren bør være minst 0.15 mm (6 mil) og fortrinnsvis 0.25 mm (10 mil) større enn loddeputens diameter.

De øverige anbefalingene gir følgende dimensjoner i diagrammet under:

Item Comment
A Component lead diameter.
Rounded up to nearest 0.1 mm.
For via holes is A = 0.
B A + 0.3 mm (12 mil).
C Minimum A + 0.6 mm (24 mil).
Preferably A + 0.8 mm (31 mil).
D Minimum A + 0.75 mm (30 mil).
Preferably A + 1.05 mm (41 mil).