RIGID

Rigid-print er fellesbetegnelsen for de fleste ”alminnelige” mønsterkort i flere forskjellige materialer. FR4 er det mest anvendte, men vi leverer også blant annet Rogers, Polyimide og Arlon.

Vi leverer alle former for rigid-print – fra lavkomplekse, enkeltsidige til avanserte varianter med blind- og buried vias og ned til 50μ lederbaner og isolasjonsavstand. Les mere om avanserte HDI mønsterkort her.

Under kapabilitet kan du se en full liste over dine muligheter for overflatebehandlinger, forskjellige loddestopp-farger, isolasjonsavstander, banebredder, materialer med videre.

Få prisreduksjon ved å mixe dine FR4 standard-print

Du får ekstra lave priser på FR4-print med vårt MIX-prinsipp.

For at et mønsterkort skal kunne mixes, må det ha standardoppbygging og med 1, 2 eller 4 lag. Det vil si 1,6 mm tykt, blyfri Hot-air-level med grønn loddestopplakk og hvit komponenttrykk; med en isolasjonsavstand og ledebredde på min. 0,125 mm og annular ring på min. 0,15 mm.

Kobberbalansering

Twist and bow. Dét – at mønsterkortet utilsiktet kan bøye sig – kan avhjelpes av kortutleggeren. Alle materialer utvider seg og trekker seg sammen i forskjellige temperaturer – også mønsterkort.

Hvis et mønsterkort har mye kobber (eksempelvis et jordplan) på den ene siden og få baner på den andre siden, vil de to sider utvide og trekke seg sammen forskjellig, og mønsterkortet kan derfor komme til å bøye seg. Det er derfor en fordel å sørge for at kobber-tettheten er nogenlunde lik på alle kobberlag.

På innerlag vil det være en fordel å bruke jordplan, eller fylle tom plass med kobber, da prepreg hefter bedre til kobber enn til FR4. Dette vil motvirke delaminering.

Sidebar