CAM

CAM-personalet hos Elprint sørger for å kvalitetssjekke alle mottatte produktdesign. Videre blir CAM funksjonen involvert i klargjøringsfasen og er en viktig link mellom våre kunder og fabrikkene.

Ved bruk av Macaos kan tiden og kompleksiteten i klargjøringsprosessen reduseres betraktelig.

Produktkontroll og produksjonskvalitet blir sikret ved at en, sammen med kunden, kan komme frem til en forståelse av produktet som skal produseres.