Design testfikstur – enkelt med Macaos Enterprise

Til dine testjigger kan du enkelt designe testfiksturer i Macaos Enterprise. Når du lager en testfikstur ut fra et spesifikt kort kan du hele tiden se hvilke testpunkter som er valgte og dermed er det en smal sak å designe testfiksturen.

Basics om testfikstur

Din testfikstur er selve platen (eller kassen) med hull hvor testpinnene dine sitter. Du bestiller en testfikstur for hver mønsterkorttype, men du kan benytte samme testjigg til flere fiksturer. Din testfikstur oppretter du i Macaos Enterprise ut fra dine data på mønsterkortet. Du kan sette inn testpunkter, allignment pins, support pins mv. ved å klikke på pads eller hull i kortet.

Du kan opprette både testfikstur til topp og bunn. Normalt har man alle testpunkter på én side (bunnen) og man trenger derfor kun å opprette en bunn-fikstur med testpunkter. I enkelte tilfelle kan det være nyttig å designe en testfikstur til toppsiden. På den måten kan du helt selv bestemme hvor dine presspinner skal settes inn og du kan sette inn testpinner i toppfiksturen også hvis det er nødvendig å ha testpunkter her. Til hver testjigg følger en standard toppfikstur, hvor posisjonen på presspinnene kan justeres. Denne standard toppfiksturen vil i mange tilfelle være tilstrekkelig.

Opprette en testfikstur i Macaos Enterprise – Quick guide.

Trykk på Testfiksture ikonet når du har valgt mønsterkortet du skal teste.
Begynn med å velge dine allignment pins – hull på 2.5 til 5 mm diameter for å støtte kortet i testfiksturen.
Deretter velger du selve testpunktene. Det du rent faktisk velger er størrelsen på dine reseptorer. Denne størrelsen angir så hvilken testpinne du kan bruke. Vi anbefaler at du åpner en ekstra Macaos Enterprise og ser under Test accessories og finner ut av hvilken testpinne og testreseptor du ønsker. Testpinner og reseptorer hører sammen hvis de har samme nummer etter P eller R i produktnavnet.
Når du har valgt testpunkter for bunnsiden, kan du gå videre og designe testfiksturen for toppsiden.

 

Sidebar