Verdigrunnlag

I Elprint deler vi et felles ønske om en overordnet sunn og god forretningsetikk.

Vi mener at det er av avgjørende betydning å handle ut fra høy integritet for å opprettholde en tillit og troverdighet hos våre kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere, medeiere og samfunnet.

Vår forretningsetikk legger vekt på både vårt felles ansvar såvel som vårt individuelle ansvar over for ovennevnte parter i henhold til:

  • å overholde lover, regler og bestemmelser
  • å håndtere informasjon om våre kunder og forhandlere med fortrolighet
  • å beskytte våre aktiva og bruke disse med omhu
  • å besitte en gjensidig respekt for hverandre
  • å ha og spre arbeidsglede
  • profesjonell og respektfull håndtering av eventuelle uoverensstemmelser
  • fremleggelse av nøyaktige og lettfattelige regnskaper i henhold til tidsfrister
  • hensynta miljø og arbeidsforhold
  • troverdig, åpen og ærlig kommunikasjon

I Elprint er det altså av høy prioritet for oss alle å skape et sunt og gjennomsiktig arbeids- og driftsmiljø.

Sidebar