Vridningselement

Rimeligere alternativer til Flex og Flex-Rigid mønsterkort

Vridningselement mønsterkort er et rimeligere alternativ til Flex og Flex-Rigid print. Materialet er et helt vanlig FR4 materiale, som har et fresespor i outlinen som gjør at kortet kan bli vridd i en vinkel utallige ganger.

Der er derimot noen designregler som skal overholdes. Kontakt Elprint for at få en designmanual tilsendt.

Sidebar